Konstverk innehållande blommor, fukar och annat

Zandra Ahl

Styrkekramar

 27 januari3 mars

Utställningen Styrkekramar av konstnären Zandra Ahl handlar om materiell kultur, kreativitet och ledarskap, kopplat till kvinnor och femininitet. Konstnären vill med humor och värme utmana oss genom igenkänning och absurda saker. Vi känner säkert alla igen ”helgpepp”, ”styrkekramar” och ”fredagsbuketter” som skapas, publiceras och skickas i bild och text, ofta av kvinnor. Zandra Ahl visar oss en värld där fasad är viktig och tid är dyrbar. Styrkekramar består av ljudverk, skulpturer och en katalog och genom dessa verk ställs frågor om klass, tillhörighet, förtvivlan och smärta.

 

Mer läsning

Om konstnären

Zandra Ahl debuterade 1998 med boken och utställningen ”Fult och Snyggt”. Under de 20 år som förflutit har hon arbetat och ställt ut på en rad institutioner, publicerat böcker, fanzines och film. Hennes verk finns representerat på flertalet museer och hennes arbeten beskrivs som tongivande. Zandra Ahl har arbetat som curator och projektledare, hon verkade som professor på Konstfack 2009–2016 och som rektor på Beckmans Designhögskola 2016–2017. Zandra Ahl är född 1975 och utbildad på Konstfack.

Om utställningen

Konsthantverkaren och debattören Zandra Ahl är välkänd för sin förmåga att tydliggöra och utmana samtiden genom sin konst. ”Styrkekramar” är en nyproducerad utställning om materiell kultur, kreativitet och ledarskap, kopplat till kvinnor och femininitet. Den bygger vidare på det "Zandra Ahlska" berättandet och perspektiven känns igen. Grundelement, som humor och värme, synliggjorda genom igenkänning och absurditeter finns där, men här anas också en ny och dovare ton.

Helgpepp, styrkekramar och fredagsbuketter är nutida ord och traditioner. De skapas, publiceras och reproduceras genom bild och text, oftast av kvinnor. De är fenomen som beskriver humor, omtanke, glädje och allvar, men de är också starka markörer för en samtid där fasaden är viktig och tiden dyrbar. I utställningen ”Styrkekramar” blandas det dokumentära och det gestaltade berättandet. Liv, espri, drömmar och föreställningar utifrån såväl estetiska normer som gemenskap, sammanflätas i scenerier och flöden. I utställningen undersöker Zandra Ahl materiell kultur och förutsättningarna att skapa ett eget rum för estetiska manifestationer av vardaglighet, glädje och sorg. Genom såväl materialval som texthantering blir konstnärens verkliga och fabricerade liv och verk, sammanblandade och upplösta. Utställningen, som består av ljudverk, skulpturer och katalog visar ett utsnitt av samtiden där ett autofiktivt narrativ används. I en resa mellan det liv som levs och hyllas och de livsval som konstnären gör, ställs frågor om klass, tillhörighet, förtvivlan och smärta…

Kulturförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*