25 september 2018

Bildningsnämndens beslut den 25 september 2018

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Bildningsnämndens delårsrapport 2018

Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning visar på en budget i balans och en verksamhet med höga men dock sjunkande sjuktal. En högre andel elever blev i år, jämfört med föregående år, behöriga till gymnasieskolan och en större andel elever gick i år ut gymnasieskolan med examensbevis. Fortfarande är det dock allt för många elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan. Samtidigt sker allt för många avhopp från gymnasieskolan och alltför många elever avslutar gymnasieskolan utan examensbevis.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna upprättad delårsrapport för 2018.

Ansökan om tillfällig utökning av enskild annan pedagogisk vrksamhet i Katrineholms kommun

C Företaget ansöker om godkännande att utöka antal platser från 12 till 13 inom befintlig fristående pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun på adressen Bergdala 1, 641 62 Valla. Utökningen av antalet platser avser perioden januari till juli 2019.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna ansökan.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*