Anslagstavla

Det här är kommunens digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för:
  • Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd
  • Justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet
  • Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 
Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-28

Paragrafer: 20-35
Datum för uppsättande: 2018-03-07
Datum för nedtagande: 2018-04-03
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens utskott

Organ: Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum: 

Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-03-14

Paragrafer: 8-14
Datum för uppsättande: 2018-03-20
Datum för nedtagande:  2018-04-13
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-27
Paragrafer: 1-10
Datum för uppsättande: 2018-03-07
Datum för nedtagande: 2018-03-29
Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-07
Paragrafer: 1-34
Datum för uppsättande: 2018-02-13
Datum för nedtagande: 2018-03-04
Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2018-03-07
Paragrafer: 35-44
Datum för uppsättande: 2018-03-14
Datum för nedtagande: 2018-04-05
Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-20
Paragrafer: 1-16
Datum för uppsättande: 2018-03-05
Datum för nedtagande: 2018-03-27
Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen

Lönenämnd Sörmland

Service- och tekniknämnden

Organ: Service- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum: 2108-02-15
Paragrafer: §§ 1-10
Datum för uppsättande: 2018-02-22 
Datum för nedtagande: 2018-03-20
Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen, Katrineholm 

Organ: Service- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum: 2108-03-15
Paragrafer: §§ 11-19
Datum för uppsättande: 2018-03-19
Datum för nedtagande: 2018-04-12
Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen, Katrineholm

Socialnämnden

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-21
Paragrafer: § 18-22
Datum för uppsättande: 2018-02-28 
Datum för nedtagande: 2018-03-26
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-21
Paragrafer: § 23-31
Datum för uppsättande: 2018-02-28 
Datum för nedtagande: 2018-03-26
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Socialnämndens utskott

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-02-22
Paragrafer: §§ 101 och 124, direktjustering
Datum för uppsättande: 2018-02-23 
Datum för nedtagande: 2018-03-21
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-02-22
Paragrafer: 99-130
Datum för uppsättande: 2018-02-28 
Datum för nedtagande: 2018-03-26
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-08

Paragrafer: 131-164, direktjustering 146, 157 och 159
Datum för uppsättande: 2018-03-13
Datum för nedtagande: 2018-04-06
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Paragrafer: direktjustering 166
Datum för uppsättande: 2018-03-23
Datum för nedtagande: 2018-04-17
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Valnämnden

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Paragrafer: 1-10
Datum för uppsättande: 2018-03-06
Datum för nedtagande: 2018-03-28
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Viadidakt

Organ: Viadidakt
Sammanträdesdatum: 2018-02-20
Paragrafer: 1-10
Datum för uppsättande: 2018-03-01
Datum för nedtagande: 2018-03-23
Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt Katrineholm

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-01
Paragrafer: 16-35
Datum för uppsättande: 2018-03-08
Datum för nedtagande: 2018-03-30
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-03-08
Paragrafer: 7-10
Datum för uppsättande: 2018-03-12
Datum för nedtagande: 2018-04-03
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet

Sammanträdesdatum: 2018-02-28
Paragrafer: 7-11
Datum för uppsättande: 2018-03-23
Datum för nedtagande: 2018-04-17
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

Övrigt

 

Delegationsbeslut

Beslut: Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2018
Paragraf:KS del §18
Datum för uppsättande: 2018-03-02
Datum för nedtagande: 2018-03-27
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2018 - Värmbols FC
Paragraf:KS del §19
Datum för uppsättande: 2018-03-05
Datum för nedtagande: 2018-03-27
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till inventarie - Värmbols FC
Paragraf:KS del §20
Datum för uppsättande: 2018-03-05
Datum för nedtagande: 2018-03-27
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till Hittaut 2018 - Katrineholms Orienteringsklubb
Paragraf:KS del §21
Datum för uppsättande: 2018-03-06
Datum för nedtagande: 2018-03-28
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till Pirteäts jubileumsbankett
Paragraf:KS del §22
Datum för uppsättande: 2018-03-06
Datum för nedtagande: 2018-03-28
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till Seniorgalan i Katrineholm 2018
Paragraf:KS del §23
Datum för uppsättande: 2018-03-06
Datum för nedtagande: 2018-03-28
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till kulturfestivalen Revolt - Studiefrämjandet Sörmland
Paragraf: KS del §37
Datum för uppsättande: 2018-03-16
Datum för nedtagande: 2018-04-10
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Fullmakt som ombud vid bolagsstämma i Sörmlands turismutveckling AB 2018
Paragraf:KS del §24
Datum för uppsättande: 2018-03-09
Datum för nedtagande: 2018-04-04
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet kommunallagen

 

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga detta.
Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits
på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas, och varför du anser att det är felaktigt.

Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Organ:
Dag:
Tid: klockan
Plats:

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*