Tillgänglighet på webben

Webbplatsen är byggd för att ha en god tillgänglighet och användbarhet. Ramverk, mallar och funktioner följer de senaste riktlinjerna.

Lättläst

På flera av våra sidor kan du längst upp på sidan klicka på symbolen för lättläst ikon lättläst, 1 kB. Då kommer du till en sida med samma information fast den är skriven på lättläst svenska.

Anpassa webbläsaren efter dina behov

Om du tycker att texten på webbplatsen är för liten kan du öka den direkt i webbläsaren. Hur du gör det varierar lite mellan olika webbläsare, men i de flesta fall finns dessa inställningar i Visa-menyn.

Så här ändrar du teckenstorleken i din PC:s webbläsare:

Håll ner ctrl-knappen och använd musens scroll-hjul för att förstora/förminska allt på sidan. Man kan också gå in i webbläsarens inställningar och göra justeringarna. För Internet Explorer gäller att under menyn Visa gå in och ändra under Teckenstorlek.

Så här ändrar du teckenstorleken i din Macs webbläsare:

Håll ner tangenten märkt äpple/kringla på ditt tangentbord (intill mellanslagstangenten) och tryck samtidigt på plustangenten (+) för att öka teckenstorleken eller minustangenten (-) för att minska den.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*