Lättläst

Om du vill läsa lättläst ska du titta efter symbolen
och texten för lättläst.

Så här symbolen för lättläst ut  ikon lättläst, 1 kB.

På många av kommunens sidor kan du längst upp, ovanför rubriken på en sida, klicka på ikon lättläst, 1 kB. Då kommer du till en sida med samma information fast den är skriven på lättläst svenska.

Syftet med lättläst är att skriva så att alla förstår. Vårt mål är att ge alla fasta sidor en lättläst text.

Vem behöver lättläst?

Vi vet att många människor har svårt att läsa. Studier visar att 25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige inte läser på den nivå som förväntas när man lämnar grundskolan.

De som framförallt kan behöva lättläst är:

  • Personer med dyslexi och med andra läs- och skrivsvårigheter. 
  • Nysvenskar. 
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
  • Personer med afasi. 
  • Äldre med demens. 
  • Ovana läsare. 
  • Barndomsdöva. 
  • Andra grupper som har svårt med läsningen av olika skäl.
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Centrum för lättläst