Tillbaka Lättläst

Om webbplatsen

Det här är Katrineholms kommuns webb-plats.
Webb-platsen har en webb-adress som heter
katrineholm.se.

Så här är webb-platsen upp-byggd

Katrineholm.se har sju huvud-ingångar:

  1. Arbete och näringsliv
  2. Barnomsorg och utbildning
  3. Boende och miljö
  4. Hälsa, stöd och omsorg
  5. Kultur och fritid
  6. Om kommunen
  7. Politik

Om du vill veta vad som finns på webb-platsen
ska du klicka på en av huvud-ingångarna.

På varje sida får du mer information.
På vänster sida ser du en meny med
olika rubriker.

Om du klickar på en av rubrikerna
får du mer information om det som står där.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*