Styrdokument

I Katrineholms kommuns författningssamling finns många av kommunens styrdokument samlade.

Lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet.Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Utöver det har kommunen egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver verksamheten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*