9 maj 2018

"Vår kommun växer!"

Det första kvartalet 2018 har befolkningen i Katrineholm ökat med 62 personer. Totalt bor nu 34 195 personer i kommunen.

Folk rör sig på torget. Foto: Hanna Maxstad
Vimmel och mingel på Katrineholms torg. Foto: Hanna Maxstad

Idag kom befolkningsstatistiken för första kvartalet 2018 från SCB. Katrineholm har ökat med 62 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 195 invånare i Katrineholms kommun.

– Vår kommun växer! Just nu är det full fart framåt. Fler jobb, fler företag etablerar sig här och expanderar, nya statliga jobb är på ingång och vi bygger bostäder på bred front. Många år av hårt arbete ger resultat. Och det behövs. Att vi vill att Katrineholm ska växa har tydliga skäl. Den närmsta tiden kommer befolkningen i vår kommun och landet i övrigt att bestå av många fler barn – och samtidigt – av många fler äldre. Ska vi ha råd att betala för välfärden till allt fler som ska gå i förskola, skola eller ha hjälp av äldreomsorgen måste vi även ha fler skattebetalare. Så att vi blir fler som delar på kostnaden. Det är grunden för vår välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Ytterligare upplysningar:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2017: 34 133
2016: 33 722
2015: 33 462
2014: 33 268
2013: 32 930
2012: 32 549
2011: 32 409

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*