10 juli 2018

Katrineholm hjälper djurägare

Sommarens torka påverkar foderproduktionen och många djurägare har svårt att få ihop foder. Katrineholms kommun erbjuder därför lämpliga grönytor för slåtter och genomför en del stödköp av kött från lokala leverantörer.

Jan Edström arbetsledare, Anneli Hedberg ordförande Service och tekniknämnden och Karin Engvall avdelningschef vid Service och teknikförvaltningen har i dagsläget ungefär tio markytor, av olika storlekar, att erbjuda som foder till djurägarna.

Jan Edström arbetsledare, Anneli Hedberg (S) ordförande Service och tekniknämnden och Karin Engvall avdelningschef vid Service och teknikförvaltningen har i dagsläget ungefär tio markytor, av olika storlekar, att erbjuda som foder till djurägarna. Foto: Geza Simon


Service och teknikförvaltningen har avstämningsmöten varje eftermiddag för att hantera den uppkomna situationen.

– Vi vill gärna hjälpa till i den mån vi kan i denna svåra situation. Vi har tagit fram lämplig kommunal mark att erbjuda våra bönder och djurägare, så får de slå och ta reda på skörden. Vi har även lagt beställningar på stödköp av kött från våra lokala leverantörer. Köttet kommer under hösten att serveras i kommunens förskolor, skolor och på äldreboenden, säger Karin Engvall avdelningschef vid Service och teknikförvaltningen.

Markområdena som Katrineholm erbjuder som foder måste kontrolleras av djurägaren själv. Dels om det duger som foder men det kan också finnas glas, burkar, plast eller annat i markerna.

Är du markägare som har slåtterytor som skulle kunna fungera som foder kan du tipsa hästägare eller andra genom att exempelvis dela information i sociala medier så att intresserade kan höra av sig. Om du själv inte använder sociala medier kontakta Katrineholms kommun så kan vi förmedla din hjälp.

Vi försöker hjälpa så många som möjligt. Du som vill använda kommunens mark till bete måste höra av dig till oss. Först till kvarn gäller. Du som tar bete från kommunens mark får inte sälja det vidare. Det får endast användas till egen boskap, eller ges bort till någon som inte har möjlighet att själv ta rätt på gräset. Vänligen respektera detta.

Kontakt om du har mark att erbjuda eller vill ha hjälp: service.teknik@katrineholm.se

Övriga frågor: Jan Edström, arbetsledare 070-330 65 53

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*