2 oktober 2018

Bra företagsklimat i Katrineholm

Företagsklimatet i Katrineholm var 2006 rankat till plats 284 av 290 kommuner. Idag tolv år senare återfinns Katrineholm på plats 88. En målmedveten, långsiktig klättring mot toppen och ett kvitto på det goda samarbetet mellan kommunen och näringslivet. 

Prispall. Etta är Trosa, Gnesta tvåa och Katrineholm är på tredje plats.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor undersökning bland landets företagare och politiker. Den ligger till grund för rankingen som publicerades idag den 2 oktober. I årets ranking tappar Katrineholm 29 placeringar och hamnar på plats 88.

 - Katrineholm har nu har legat på topp 100 tre år i rad, tredje plats i länet i år och det är vi stolta över. Jag är övertygad om att vi har potential att klättra. Det här året har präglats av full fart framåt. Fler jobb, fler företag etablerar sig här och expanderar, nya statliga jobb är på ingång och vi bygger bostäder på bred front. Detta har ställt stora krav på vår organisation, krav som vi fullt ut inte mäktat med. Katrineholm har ett proaktivt arbetssätt där vi involverar kommunens olika förvaltningar, befintliga företag och företag som vill till Katrineholm. Det här samarbetet ska vi utveckla ännu mer under närmaste tiden, säger Stefan Toll näringslivschef i Katrineholm.

Om rankingen 
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på de betyg som drygt 31000 företagare från hela landet har satt på sin hemkommuns företagsklimat. Betygen gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Statistisk från SCB och UC påverkar också rankingplaceringen.

Mer information:
Stefan Toll 
Näringslivschef 
Telefon: 070 – 588 77 94 
e-post: stefan.toll@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*