15 maj 2018

Tillfällig formsvacka i företagsklimatet

Efter fjolårets starka uppgång i betygen för Katrineholm, ser vi att det i år sker en svag nedgång i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet. Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt bra betyg och ligger klart över rikssnittet. Dock faller betyget på hela 11 delområden vilket också gör att vi tappar något i det totala betyget, från fjolårets 4.0 till 3.8.

En samlad bedömning på årets resultat ger en signal om att företagen nu har höga förväntningar på Katrineholms kommuns myndighetsutövande och service. Tidigare framgångar måste bevisas om igen.

Det finns ändå några ljusglimtar. En av dessa är att betyget för kommunens upphandling ökar med 0,2 enheter till 3,1, vilket är det högsta betyget i Södermanland på denna enkätfråga. Den andra är att betyget för tele- och it-nät ökar med 0,3 enheter till 4,1.

– Långsiktigt har vi sett att även om vi stadigt gått uppåt har det varit år med utplanande eller något fallande betyg även tidigare. En påminnelse om att inte tappa fokus, men jag ser inte att vi behöver oroa oss. Däremot ska vi självklart fortsätta arbeta för att hålla vår målsättning om att ligga på betyget fyra eller högre, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Diagram som visar resultaten för orterna i Södermanland. Katrineholm ligger tvåa efter Trosa.

Resultatet i de olika enkätfrågorna för Katrineholms kommun.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*