9 februari 2018

Tågproblem i regionen

SJ  varnar för ett ansträngt och akut fordonsläge för framförallt loktågen. Våra regionaltåg kan komma att kortas av med färre vagnar och tåg kan komma att ställas in.

Vintern i kombination med brister i snöröjningen av spåren har gjort att lok och vagnar har slagits sönder vilket framförallt drabbar hjul och hjulaxlar och många väntar på reparation. Enligt SJ prioriterar man tågtrafiken i Mälardalen och ställer bland annat in Intercitytågen Stockholm-Göteborg/Malmö för att kunna använda vagnarna här. 

Källa: Sörmlandstrafiken

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*