16 april 2018

Skogsavverkning under senvåren

Under slutet av april fram till juni kommer Katrineholms kommun att avverka skog i Laggarhult, Lövåsen-Finntorp och Genne.

Avverkningen innebär att skogsmaskiner och arbetsfordon rör sig i området vilket i viss mån kan påverka framkomligheten samt orsaka buller.

Syftet med avverkningen är bland annat att bereda mark för bebyggelse.

Vi ber er att ha överseende med störningen.

 

Tidplan:

Laggarhult, Havsörnen, avverkning sker i slutet av april. Syftet är att bereda mark för bostäder.

Lövåsen-Finntorp, startar i början på maj. Exploateringsområde för logistik och industri.

Genne, ”Bäverstigen”, startar preliminärt i slutet på maj och beräknas ta sex veckor.

 

Kontakt:

Mats Lundevaller, Mark och Exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-571 68

Tore Rumler, Skogssällskapet, 072-744 37 03

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*