16 april 2018

Säkerhetsgenomgång av gatustolpar i Sköldinge

Under vecka 16-17 kommer vi att utföra säkerhetstester av gatubelysningsstolpar i Sköldinge. Totalt kommer 193 stolpar att testas.

Arbetet kommer att pågå under två veckor. Det innebär att vi gör så kallade ”böjningsprov” av våra gatustolpar för att kontrollera att de är hela och står säkert på plats.

Under den här tiden kan det bli trångt på gatorna och i vissa fall även på gång- och cykelvägar vid de stolpar där arbetet utförs. Var rädda om varandra, håll ner hastigheten!

 

Kontakt:

Daniel Lagmyr, drifttekniker, Service- och Teknikförvaltningen 0150-571 51

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*