22 maj 2018

Om krisen eller kriget kommer

Snart får du broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i din brevlåda. - Spara broschyren. Den har många bra tips och nyttiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands om olyckan är framme, uppmanar Peter Henriksson säkerhetschef Katrineholms kommun.

Mikael Cederberg, brandingenjör Västra Sörmlands Räddningstjänst, Alexander Jansson och Peter Henriksson tycker att broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” är nyttig. De uppmanar alla hushåll att spara den. I den finns många bra tips och telefonnummer, användbara både vid en olycka eller vid en längre samhällsstörning.
Mikael Cederberg, brandingenjör Västra Sörmlands Räddningstjänst, Alexander Jansson och Peter Henriksson tycker att broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” är nyttig. De uppmanar alla hushåll att spara den. I den finns många bra tips och telefonnummer, användbara både vid en olycka eller vid en längre samhällsstörning. Foto: Geza Simon

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Om du inte vet svaret får du snart hjälp. Inom kort kommer MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) folder ”Om krisen eller kriget kommer” att hamna i din brevlåda. Broschyren skickas till alla hushåll i Sverige och ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker och i värsta fall, militära konflikter.

Till vardags jobbar Peter Henriksson säkerhetschef, och Alexander Jansson, beredskapssamordnare med att förbereda kommunens verksamheter inför allvarliga driftstörningar.

 - När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för kriser och katastrofer. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. För en kommun är det äldreboenden, förskolor skolor som är högsta prioritet. De flesta andra måste vara beredda på att klara sig själva en tid. Spara broschyren. Den har många bra tips och nyttiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands om olyckan är framme, säger Peter Henriksson.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*