5 januari 2018

Nytt år - gamla vägarbeten

Just nu genomgår de centrala delarna i Katrineholm en förvandling. Det här syns framförallt i de vägarbeten och ombyggnationer som sker. Vägarbeten påverkar i sin tur trafiksituationen och framkomligheten. 

På kartan nedan kan du ta del av de vägarbeten som är aktuella just nu i centrala Katrineholm, var de är lokaliserade, status och hur länge de pågår. För samtliga vägarbeten kan det tidvis vara störningar i trafiken. 

Karta som visar aktuella vägarbeten i centrala Katrineholm

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

1. STOCKHOLMSVÄGEN

Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråkgenom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen. Vid korsningen Stockholmsvägen/Vassmogatan bygger vi en cirkulationsplats. Vi bygger även ny gång- och cykelväg på sträckan Vassmogatan-Videvägen.

Status: arbetet har påbörjats under hösten och beräknas fortsätta under januari 2018.
Färdigt: maj 2018.

2. KUNGSGATAN

  • Del av Kungsgatan (sträckan Fredsgatan-Köpmangatan) har under hösten fått en ny och förlängd gång- och cykelväg. Det som kvarstår är trädplantering, ny belysning, monteringav cykelställ, vägmarkering (målning) och asfaltering.
    Status: arbetet har påbörjats under hösten och beräknas fortsätta under våren 2018.
    Färdigt: maj 2018.
  • Korsningen Fredsgatan/Kungsgatan kommer att byggas om till cirkulationsplats.
    Status: arbetet kommer att starta i april 2018.
    Färdigt: juni 2018.

3. NYA TALLTULLEN

Under hösten har nya Talltullen omvandlats från trafikplatstill en välkomnande Katrineholmsentré. Det som kvarstår är grässådd och planteringar, asfaltering av körbanor och gång och cykelvägar samt trafiksäkringar.

Status: arbetet beräknas fortsätta under våren 2018.
Färdigt: juni 2018.

4. JUNGFRUGATAN

På Jungfrugatan ska körbanan på sträckan Linnévägen-Djulögatan asfalteras. Det här görs efter att Sörmland Vatten och Avfall AB genomfört ett saneringsarbete av VA-ledningar på sträckan.

Status: arbetet kommer att starta i april 2018.
Färdigt: maj 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*