6 september 2018

Minskad skadegörelse på skolorna i Katrineholm

Skadegörelsen på Katrineholms skolor har minskat ordentligt i år. Efter flera år med ökade problem i form av glaskross, klotter och annan skadegörelse är trenden nu positiv.

Kameraövervakningsskylt på tegelfasad.
Foto: KFAB

 

Det kommunala fastighetsbolaget KFAB fortsätter med fler åtgärder. I dagarna monteras kameror på Skogsborgsskolan som är en av de skolor i Katrineholms kommun som har haft stora problem med skadegörelse. 

Nu är det Skogsborgskolans tur eftersom det var den skolan som hade mest skadegörelse förra året. Sedan tidigare finns kameraövervakning på Sandbäcksskolan och där har vi sett en kraftig minskning av skadegörelse. I princip är skadegörelsen nere på noll och under 2018 har det hittills bara skett skadegörelse vid ett tillfälle, säger Tobias Lundqvist, fastighetschef på KFAB.

KFAB kommer att ansöka om tillstånd för att få sätta upp kameror även på Västra skolan och Duveholmsgymnasiet.

Läs hela pressmeddelandet här
Källa: Pressmeddelande KFAB

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*