8 maj 2018

Kungsgatan stängs av för byggnation av cirkulationsplats

Nu bygger vi en cirkulationsplats i korsningen Fredsgatan/Kungsgatan. Målet är att få ned hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Under byggnationen kommer Kungsgatan (sträckan Fredsgatan-Köpmangatan) att vara avstängd i båda körriktningar. 

Södergående trafik (från centrum och Resecentrum) leds om från Fabriksgatan och in bakom Lindengymnasiet och fram till Fredsgatan, därefter fortsätter man söderut via Margeretehillsgatan (som är enkelriktad under ombyggnationen). 

Trafik i norrgående riktning (in mot centrum) leds dels om via Kungsgatan > Fredsgatan (öster ut) samt via Vingåkersvägen>Djulögatan (väster ut)>Gjuterigatan>Fredsgatan (öster ut) och in bakom Lindengymnasiet och fram till Fabriksgatan in mot centrum. Fredsgatan, väster om Kungsgatan, är enkelriktad och gäller enbart busstrafik.

Karta som visar hur trafikavstängningen ser ut för Kungsgatan under ombyggnationen

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster

När: ombyggnationen startar vecka 20. Färdigt under juli.
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB.
Mer information: Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150-572 17. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Trafikinformation

Läs aktuell information om pågående arbeten och trafikstörningar i Katrineholms kommun på vår trafikinformationssida. Klicka här för att komma till vår trafikinformationssida.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*