26 januari 2018

Katrineholm och Polisen undertecknar Medborgarlöfte

22 januari - 2018

- Det ska vara svårt att vara kriminell och våldsverkare i Katrineholm, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, som idag tillsammans med Polisen undertecknade Medborgarlöftet. Ett kontrakt som fokuserar på trygghet och brottsförebyggande arbete i kommunen.

Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande och Anders Gölevik chef lokalpolisområde Katrineholm, undertecknar ett varsitt exemplar av Medborgarlöftet.
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande och Anders Gölevik chef lokalpolisområde Katrineholm, undertecknar ett varsitt exemplar av Medborgarlöftet. Foto: Geza Simon

- Trygghet i kommunen är ett gemensamt ansvar för oss alla. Ser vi någon aktivitet eller beteende som strider mot våra regler ska vi anmäla detta. Kommunens verksamheter måste göra jobbet varje dag, aldrig se mellan fingrarna och ge efter. Det är vi skyldiga våra medborgare, säger Göran Dahlström.  

Kommunen tillsammans med Polisen har som mål att öka den generella känslan av trygghet hos medborgarna. Medborgare, trygghetsundersökningar och tillgänglig statistik har använts för att ta fram en lägesbild för Katrineholms kommun. Utifrån denna gemensamma lägesbild har kontraktet Medborgarlöftet tagits fram.

Medborgarlöftet gäller from 1 januari 2018 till 31 december 2018. Medborgarlöftena kommer att utvärderas tre gånger under 2018. Resultatet redovisas bland annat på polisens och kommunens hemsidor. 

Göran Dahlström och Anders Gölevik skakar hand på samverkan kring säkerhet och trygghet i kommunen.
Göran Dahlström och Anders Gölevik skakar hand på samverkan kring säkerhet och trygghet i kommunen. Foto: Geza Simon

Delar ur Medborgarlöftet:

• Polisen kommer att fokusera på ungdomar under 18 år som missbrukar narkotika

• Polisen kommer att öka närvaron i de miljöer som ungdomar vistas i

• Kommunen kommer att följa upp de fall av narkotikabruk av ungdomar under 18 som polisen upptäcker

• Katrineholms kommun kommer stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella banan. En del i detta är att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper

• Polisen och kommunen kommer tillsammans genomföra s.k. orosamtal med de ungdomar som bedöms vara på glid

• Kommunen fortsätter arbetet med mötesplatser för ungdomar så som ”lyckliga gatan” & ”summer camp” m.m.

• Kommunen och polisen kommer vid minst två tillfällen genomföra trygghetsvandringar i centrum med särskilt fokus på miljöer där ungdomar vistas. Kommunen ansvarar för att arrangera trygghetsvandringarna och samtidigt bjuda in samverkanspartners och ungdomar. Varje vandring genomförs både på dagtid och kvällstid.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet - läs hela "kontraktet" här

Lyssna till P4 intervju om säkerhet & tryggehet i Katrineholm.
Sändes fredag 26 januari. 33.40 min in i radioprogrammet.