14 maj 2018

Katrineholm firar Veterandagen

Alla Försvarsmaktens veteraner, anhöriga och allmänhet är välkomna till en ceremoni vid Gröna Kulle där vi hyllar kommunens veteraner i Försvarsmaktens tjänst.  Veterandagen, den 29 maj är instiftad av Regeringen som den dag då Sverige uppmärksammar våra veteraner och deras anhöriga.  

Veteraner i blå basker.
Bild: Försvarsmakten


Tisdag den 29 maj firar Katrineholms kommun Veterandagen för första gången. Det är också första gången som denna dag firas som en officiell flaggdag.

Katrineholms kommun bjuder in alla veteraner (militära och civila), anhöriga och allmänhet för en ceremoni.

När: 29 maj 2018, klockan 08.00

Var: Stadsparken, framför Gröna Kulle

Ceremoni: flagghissning och ett kortare tal av Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande

Efter ceremonin bjuder Katrineholms kommun alla veteraner och deras närmaste anhöriga på fika i stadshuset Gröna Kulle.
OBS! Anmälan till fikat krävs, senast 25 maj. 
Anmäl till e-post: infokontoret@katrineholm.se
eller ring: 070 – 670 17 30 (vardagar – kontorstid)

 

Om Veterandagen

Veterandagen finns för att öka kunskapen hos befolkningen om veteranernas viktiga insatser och tjäna som en påminnelse om att militära och civila veteraner och deras insatser för fred och säkerhet är av särskild betydelse för Sverige som nation.

Vem är veteran?

Försvarsmaktens definition: Den som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen är veteran. Den som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteran. Besök Försvarsmaktens hemsida för att läsa mer om Veterandagen.  

Om veterandagen

Veterandagen firas på den av FN instiftade Internationella fredssoldatdagen (UN Peacekeepers Day). Ceremonin har tidigare hållits på FN-dagen den 24 oktober men 2008 fastställdes den 29 maj som högtidsdag. År 2011 fick Veterandagen statsceremoniell status, vilket betyder att datum ska vara samma år från år.

Den 24 maj 2017 beslutade regeringen om att Veterandagen ska vara en allmän flaggdag. Beslutet gäller från och med juli 2017 vilket innebär att Veterandagen den 29 maj 2018 blir den första officiella flaggdagen.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*