3 augusti 2018

Hemtjänsten i Katrineholm

Katrineholms kommuns hemtjänst har fått stor uppmärksamhet i lokaltidningen och på sociala medier den senaste veckan. Under veckan som gått har ledningen besökt flera enheter och pratat med medarbetare.

Ledningen för Vård och omsorg tog tillfället i akt och beslutade tidigt i veckan att prata med samtliga enhetschefer och medarbetare vid alla de nio enheterna. Syftet är att få en helhetsbild av kritiken mot hemtjänsten i Katrineholm.

 - Under veckan som har gått har jag personligen hunnit med att besöka enheterna Söder/Nävertorp, Igelkotten, Öster, Centrum. På dessa enheter träffade jag och samtalade med medarbetare. Jag kommer fortsätta med mina besök under nästa vecka. Under veckan har jag också haft daglig kontakt med planerare och chefer. Vi har också haft en dialog med fackliga företrädare.  

 - Utan att göra en för tidig analys av samtalen som förts tycker jag mig se att vi, enhetschefer och medarbetare, har samsyn i hur verksamheten ska bedrivas och vad som krävs av oss för att ge bra hemtjänst till de äldre, säger Susanna Kullman chef för vård och omsorg.

Kommande vecka – vecka 32
Nästa vecka finns Susanna Kullman personligen vid Söder/Nävertorp under måndag. Centrum på tisdag morgon och övrig del av veckan besöker hon ytterområdena. Alla besök sker tillsammans med enhetscheferna.
Enhetscheferna finnas på plats varje morgon vid Öster, Centrum, Igelkotten och Söder/Nävertorp. På Söder/Nävertorp finns det dessutom en administrativ resurs varje dag från 6.45 för att hjälpa till och samverka med medarbetare och planerare.
På landsbygden är enhetscheferna på plats senare på dagarna.

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*