7 februari 2018

Händelse på skola

Under gårdagen gjordes en polisanmälan kring en händelse på en skola. Händelsen inträffade under skoltid. Anmälan hanteras av polisen.

Vårdnadshavare till de närmast berörda är kontaktade. För inblandade eller oroliga elever finns stöd att få. Elevhälsan bidrar med extra kuratorer och Ungdomsenheten finns på plats i skolan. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*