1 februari 2018

FRIDA byter namn till Relationsvåldsteamet

Första februari 2018 byter enheten som arbetar med våld i nära relationer på Socialförvaltningen i Katrineholm namn till Relationsvåldsteamet.

Syftet med namnbytet är att tydliggöra teamets roll och vara mer tillgängliga för medborgare i Katrineholms kommun. Teamet kommer från och med namnbytet även att erbjuda stöd till personer som utövar våld för att arbeta med problematiken från olika perspektiv. Sedan tidigare erbjuder teamet stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld av närstående.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat. Det är inte bara blåmärken som gör ont. Oavsett form av kränkning så är det ett brott när en nära anhörig, ett syskon, en förälder eller en partner gör en närstående illa.

Kontakt:
Anne Johansson, enhetschef öppenvården 0150- 576 99
Evelina Dahlström, samordnare relationsvåldsteamet 0150-578 26

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*