31 augusti 2018

CT Development AB tecknar markanvisningsavtal med Katrineholms kommun för OKQ8s räkning

CT Development AB/OK Q8 tecknar markanvisningsavtal med Katrineholms kommun. Anvisningen gäller Lövåsen 3:1, norr om Biltema. På den 20 000 kvadratmeter stora tomten har de för avsikt att bygga en drivmedelsstation, truck stop, med uppställningsplats för lastbilar och möjligheter att äta och vila.

Stefan Jansson samhällsbyggnadschef, Mats Lundevaller mark- och exploateringschef, Stefan Hansen VD CT Development AB, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande och Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Under en pressträff presenterades nyheten om truck stop. Stefan Jansson samhällsbyggnadschef, Mats Lundevaller mark- och exploateringschef, Stefan Hansen VD CT Development AB, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande och Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Geza Simon

CT Development AB/OK Q8 och Katrineholms kommun tecknar ett markanvisningsavtal gällande 20 000 kvadratmeter vid Lövåsen 3:1, beläget norr om Biltema. Markanvisningen gäller till och med 2020-09-31. Ersättningen för markområdet är 6,6 miljoner kronor - 330 kr/m2.

 - OKQ8 har för avsikt att på platsen bygga bensinstation, viloplatser med möjlighet till dusch för lastbilschaufförer och på platsen kommer det även att finnas en eller flera matkedjor, berättar Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om maranvisningsavtalet ska tas upp för beslut i kommunstyrelsens nästa möte i september. 

Skiss över truck stop. I rondellen som ses i nedre vänstra hörnet leder den högra vägen mot Stockholm, vänster Katrineholm och neråt går den mot Norrköping. 

Skiss över truck stop. I rondellen som ses i nedre vänstra hörnet, leder den högra vägen mot Stockholm, vänster Katrineholm och neråt går den mot Norrköping.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*