17 oktober 2018

Budgeten ska göra Katrineholm starkare

Katrineholm går in i ny mandatperiod, den tredje med socialdemokrater och moderater i gemensam majoritet. Idag är många av de stora besluten redan fattade. Nu handlar arbetet till stor del om att klä besluten med innehåll.

Rubriken på majoritetens förslag till budget 2019 – 2021 är; Attraktionskraft & kompetensförsörjning. Främst i fokus framöver står att ytterligare stärka Katrineholms attraktionskraft, både som ort och som arbetsgivare.

 - Vi har ett fantastiskt utgångsläge. Katrineholm börjar bli det som vi har pratat om; en attraktiv ort i Stockholms närhet. Eller omvänt; genom bättre kvällsavgångar för tågen på helger börjar Stockholm bli en attraktiv ort i Katrineholms närhet. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, starta företag och flytta företag till Katrineholm. Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och plugga vidare i Katrineholm, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

 Anneli Hedberg (S), Göran Dahlström och Lars Härnström presenterar majoritetens budget 2019 – 2021, för media.
Anneli Hedberg (S), Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) presenterar majoritetens budgetförslag 2019 – 2021, för media. Foto: Geza Simon


 - På lite längre sikt kommer den största utmaningen vara att behålla den kvalitet som vi har idag i kommunens verksamheter när volymerna ökar. Genom att hålla i ekonomin och lägga kraft på att utveckla smartare arbetssätt, bland annat genom digitalisering, bygger vi en mer kostnadseffektiv organisation. På så sätt kommer Katrineholms kommun ha ett bättre utgångsläge än många andra när volym- och kostnadsökningarna kommer, säger Lars Härnström (M)

Majoritetens förslag till budget kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen onsdag 24 oktober. Sedan i kommunfullmäktige november eller december.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*