31 mars 2017

Vattentillgången i Katrineholms kommun

Grundvatten brukar stiga under hösten och vintern, men förra året hade vi mindre nederbörd än normalt i delar av Götaland, Sveland och även i mellersta Norrland.

Vi får en del frågor om hur det ser ut i vår kommuner och Sörmland Vatten och Länsstyrelsen kontrollerar kontinuerligt hur grundvattennivån förändras.

På Sörmland Vattens webbplats kan du hålla dig uppdaterad kring det senaste om vattentillgången i Katrineholms kommun.

Sörmland Vattens webbsida om vattentillgången

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*