10 maj 2017

Sveriges bästa kommun?

I kampanjen ”Sveriges bästa kommuner” lyfter Svensk KommunRating fram de bästa kommunerna i Svergie ur ett finansiellt perspektiv. Tanken är att hjälpa alla kommuner att lyfta fram sina styrkor och sina möjligheter och dessutom ge alla en möjlighet att ta ut kursen och inspireras till att ta rätt beslut för framtiden.

Baserat på 2015 års siffror blev endast 96 av landets 290 kommuner ”godkända”. Dessa är Sveriges bästa kommuner. Glädjande nog är Katrineholm, som enda enda kommun i länet, med bland dessa 96 kommuner, vilket vi är otroligt stolta över.

I samband med en presentation av Sveriges bästa kommuner i Dagens Industri den femte maj publicerades en fin artikel om Katrineholm för första gången. Den artikeln finns även att läsa i Kuriren i dag. Klicka på länken nedan om du vill se den:

Sida i Kuriren 13 maj

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*