1 december 2017

Frågor och svar kring nya Talltullen

Det finns många frågor och en del missförstånd kring rondellerna i Talltullen. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Byggs rondellerna vid Talltullen om?

Nej. Rondellerna byggs inte om. Det som sker är att vi ändrar en del av den planerade utformningen, den som inte är färdigbyggd ännu, genom att fylla upp med grus på insidan av kantstenen och därefter lägga till röd betong där planteringen ännu inte är gjord. 

Bilden nedan visar vilka delar av rondellerna det gäller:

Bild som visar vilka delar av rondellerna i Talltullen som förändringen gäller

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Medför åtgärden med kantstenen några extrakostnader?

Nej. Åtgärden som vi gör på insidan av kantstenen i rondellerna medför ingen extrakostnad, varken för skattebetalare eller projektet i sig. Resultatet av detta är istället minskade driftskostnader för att behöva återställa sönderåkta ytor (där exempelvis större trailers tar ut svängen i rondellerna). 

Vem/vilka planerar ombyggnationen av Talltullen?

Vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun har tillsammans med konsulter projekterat och dimensionerat rondellerna i Talltullen för EU-standard, det vill säga för 25,25 meter långa lastbilar. Det finns inga krav eller regler som kräver större dimensionering än så. Målet med dimensioneringen av rondellerna har varit att minska den tunga trafiken genom staden och leda om den till vår förbifart runt Katrineholm. Rondellerna i Talltullen är utformade helt i enlighet med de fordon de är tänkta för, och för de fordon som behöver ha möjlighet att nå centrum för varudistribution. 

Är ambulans, räddningstjänst, kollektivtrafik och snöröjning med i planeringsprocessen?

Ja. Ambulans, räddningstjänst, kollektivtrafik och snöröjning är alltid med i granskningsskeden av ombyggnationer som exempelvis Talltullen. Samtliga parter har fått information om Talltullen och getts möjlighet att komma in med synpunkter. Ingen av dem har i det här fallet yttrat sig eller haft synpunkter på utformningen. Utöver detta har Service- och teknikförvaltningen, som ansvarar för kommunens snöröjning, varit med i samtliga projekteringsmöten för Talltullen.

Mer information och kontakt

Vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information och kontakt. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*