Kommunplan och styrning

Planering i en kommun sker på olika nivåer.

Politisk nivå:
Kommunfullmäktige står för den övergripande planeringen och nämnden planerar för sin verksamhet, det är den politiska nivån.

Tjänstemäns nivå:
Tjänstemännens uppgift är sedan att bryta ner politikens planering i verksamhetsplaner av olika slag.

Planering på lång sikt - vision

Kommunens planering på lång sikt är visionen. I visionen beskriver politikerna hur de vill att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden på en rad olika områden.

Vision 2025

Planering för mandatperioden - kommunplan

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad politikerna har för målsättningar och prioriteringar för perioden. Denna planering sammanställs i kommunplanen.

Kommunplan 2015-2018

Planering för ett enskilt år

Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Men det finns också behov av att planera vissa saker lite mer kortsiktigt, år för år. Denna planering uttrycks i övergripande plan med budget.

Kommunens övergripande plan med budget

Uppföljning

Varje år gör kommunerna uppföljning av det årliga arbetet.Den kortsiktiga uppföljningen till kommunstyrelsen görs varje månad med undantag för januari, juni och augusti.

Det görs en delårsuppföljning i augusti. Och i samband med bokslut sammanfattas det gångna årets resultat i årsredovisning.

Ett av de viktigaste syftena med den långsiktiga uppföljningen är att utgöra en grund för att sätta långsiktiga mål och göra prioriteringar.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*