Mitt Drömprojekt

Människor sitter i gräset
Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms 100-årsfirande 2017 skulle vara av, med och för katrineholmarna. Genom Mitt drömprojekt gavs föreningar och privatpersoner möjligheten att förverkliga en egen idé. Ansökningsperioden för Mitt Drömprojekt var öppen 1 mars-31 augusti 2016. Varje projekt kunde söka max 100 000 kronor. Ansökningar togs om hand av Katrineholm 100-projektet och besluten fattas av en jury bestående av styrgruppen för projektet.
 

Vilka fick medel från Mitt drömprojekt?

Vi fick in 61 ansökningar. 55 av dessa uppfyllde kriterierna och gick vidare för bedömning till juryn, som fick en tuff uppgift. Tillslut enades juryn om 15 Drömprojekt som får pengar. Den vanligaste orsaken till att en ansökan inte uppfyllde kraven var att den klassades som intern i kommunen. De ansökningarna ska hanteras och prioriteras av kommunens ledningsgrupp. Projektets ambition är att flera av dessa också blir verklighet. Sedan är det flera Drömprojekt, som inte beviljats pengar, där vi ser och vill undersöka samverkansmöjligheter. 

Drömprojekt som får pengar

1. 3:2 Konstprojekt100 000 kronorKartong som flyger med hjälp av ballonger
8. Barnteater 53 000 kronor
10. Radioprojektet 100 000 kronor
13. Lustjakt 100 000 kronor
14. Nyårskonsert 75 000 kronor
19. Sommarteater. Piller och Pulver på Djulö Slott 60 000 kronor
23. Konsert 100 000 kronor
25. Bussresa 1917-2017 50 000 kronor
30. Valborg 12 000 kronor
32. Gymnastik-uppvisning 30 000 kronor
33. Karneval 40 000 kronor
44. Zombie walk 35 000 kronor
48. Frimärkets dag 9 000 kronor
49. Jazzfestival 100 000 kronor
59. Triathlon med disco 24 000 kronor

Av de 15 projekten genomförades alla utom karnevalen under 2017. Flera av projekten med så lyckat resultat att de ser över möjligheterna till uppföljare under 2018. Det var också ett mål med 100-årsfirandet. Att skapa nya traditioner. 

Projekt som bedömdes vara interna

Dessa ska diskuteras i respektive berörd ledningsgrupp för prioritering. 

3. Naturvetenskap i förskolan
5. Street art
21. Prideparad
51. Lyckliga gatorna
52. Konsert med estet

Juryn bestod av styrgruppen för projektet: Sari Eriksson, Lars Hågbrandt, P-O Millberg och Louise Magnusson.

Alla ansökningar.pdf

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Assisterande projektledare Katrineholm 100 Tomas Vasseur
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*