Hållbar utveckling

Katrineholms kommun arbetar med hållbar utveckling. Det har tre inriktningar

Social hållbarhet

Handlar om jämställdhet, integration och folkhälsa. Att sträva mot ett samhälle där grundläggande mäsnskliga rättigheter uppfylls.

Ekologisk hållbarhet

Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet

Motverka fattigdom och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov.