E-tjänster via dator, platta och mobil

Nu har vi en ny portal för e-tjänster i Katrineholms kommun.


e.katrineholm.se

Digital Service dygnet runt

Den nya portalen är enklare att använda och mer tillgänglig. Vi har också sett till att den är responsiv, vilket innebär att den är anpassad för olika enheter som mobil, surfplatta eller dator. Du kan använda tjänsterna var du vill, när du vill.

De e-tjänster vi haft tidigare är såklart flyttade till den nya portalen. Men vi lanserar också flera nya. Nu kan du till exempel vara med och påverka vilka e-tjänster kommunen ska ha i framtiden. Gå in på e-tjänsten ”Föreslå en e-tjänst” och lämna ditt förslag på en som du själv skulle ha nytta av.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*