Miljövänlig teknik

Den moderna teknik som används i våra idrottsanläggningar har fått mycket stor uppmärksamhet, även internationellt.

I ishallen använder vi en helt ny teknik med koldioxid som köldbärare i kopparrör för nedkylning av isytan. Överskottsvärmen som bildas av kylkompressorerna tas tillvara och används för uppvärmning. Den nya iskylningstekniken tillsammans med värmeåtervinningen gör att ishallen sparar mer energi än någon annan ishall i Sverige.

Fotbollsspel på grön konstgräsplan mitt i vintern. Foto: Thomas Vildig

Under slutet av 2008 togs Backavallens konstgräsplan i bruk. Planen värms upp vintertid genom ett energiåtervinningssystem och är därmed spelbar året runt. Systemet (WDC) fungerar som så att överskottsvärmen från bandyplanens kylkompressorer lagras i ett energilager. Under sommaren fylls lagret på från konstgräsplanen som även är en stor solfångare. Den lagrade värmen återanvänds sedan under vinterhalvåret för att värma upp fotbollsplanen.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*