Gymnastik, tennis och boule

Gymnaster i gymnastikhallen

I Sportcentrum finns en kombinerad gymnastik- och tennishall. I hallen finns också 6 stycken boulebanor.

Gymnastik

Vi har Sveriges modernaste träningshall för truppgymnastik. Den är uppbyggd på ett podium för att på bästa sätt ge gymnasterna goda träningsmöjligheter.

Här finns:

  • En höj- och sänkbar nedslagsgrop
  • Ytterligare tre nedslagsgropar, varav en är nio meter bred så man kan hoppa från fyra håll samtidigt (= fyra nedslagsgropar)
  • Nedsänkta trampoliner
  • Nedsänkt trampolingolv (trampolin tracks)
  • Nedbyggt akrobatikgolv (tumbling-golv)
  • Bana till akrobatikgolv
  • Trampettuppställning för hård landning

Tennis

Det finns två tennisbanor inomhus och banor utomhus.
Banor inomhus bokas hos Lokalbokningen 0150-572 50.
Banor utomhus bokas hos Katrineholms tennisakademi, Mohammad Mohammad 070-492 53 49.

Boule

Det finns sex inomhusbanor och en utomhusbana. För bokning av boulebana kontakta Roland Pettersson 073-080 35 25.

 

Adress: Västgötagatan 35, 641 36 Katrineholm.

Sportcentrum
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150- 570 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sportcentrum
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Katrineholms tennisakademi