5 december 2018

Uppdatering om simhallsrenoveringen

pågår arbetet med att blästra de sista ytorna i stora bassängen.

Anledning till att vi blästrar är att vi vill ha en så ren och fin yta på konstruktionsbetongen som möjligt. Efter det kommer vi städa av alla ytor och sedan börjar arbetet med tätskikt bland annat. Vi i beräknar att vi ska kunna börja montera det nya kaklet i slutet av januari.

Vi har även borrat 85 nya hål i bassängen för att i framtiden klara högre och tuffare reningskrav.

 

Tidsplan för renoveringen i dagsläget är att vi kan öppna bassängen i maj 2019.

Den kan dock komma att ändras på grund av oförutsedda händelser.

 

Har du frågor om renoveringen?

Kontakta KFAB, Tobias Lundqvist 0150-570 86.

Har du frågor om verksamheten i simhallen?

Kontakta Sportcentrum, Britt Fredriksson nås via växel 0150-570 00.

 

Har du frågor om renoveringen?

Kontakta KFAB, Tobias Lundqvist 0150-570 86.

Har du frågor om verksamheten i simhallen?

Kontakta Sportcentrum, Britt Fredriksson nås via växel 0150-570 00.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*