Fyra konstverk från utställningen Parallella visioner

Gert Aspelin, Rune Grönjord, Jan Manker och Olof Sandahl

Parallella visioner

28 januari5 mars

Parallella visioner speglar fyra konstnärskap som utifrån en gemensam tid på konstakademiens grafikavdelning, parallellt skapat sina egna vägar och uttryck. Även om tid sätter spår, så finns ett tydligt gemensamt drag i ställningstagandet för konsten – att konst är ett viktigt redskap för kommunikation mellan människan och naturen samt människans relationer i samhället och dess strukturer.

 


Skicka ett tips om sidan till någon