Offentlig konst

Konstens roll i det offentliga rummet är stor och viktig. Den påverkar människors vardag och den syn man har på sin stad. Ibland rör konsten upp starka känslor och bidrar till viktiga diskussioner.

 • Karta med konstverken

  Var hittar du alla konstverk? Ta hjälp av vår karta.
 • Litterär bänk tillägnad Selma Lagerlöf

  Katrineholms kommun tillägnar sin andra litterära bänk Selma Lagerlöf. Bänken invigdes 2018 och finns intill Djulö Herrgård. Bänken är formgiven av Gustav Person.
 • Det lilla är det stora av Niklas Mulari

  Konstverket Det lilla är det stora är två verk i ett. Konstverket är skapat av konstnären Niklas Mulari och finns att se i trafikplats Talltullen. Halva verket invigdes 2018.
 • Litterär bänk tillägnad Ragnar Thoursie

  Bänken finns att se och sitta på i Katrineholms Stadspark och är formgiven av Gustav Person. Den invigdes 2018.
 • Big blue av Linda Bäckström

  Big blue är en stegrande hingst som färgats blå likt himmeln. Verket Big blue finns att se vid Linnévägen/Eriksbergsvägen. Invigd 2018.
 • Tasty garden av Henrietta Kozica

  Verket är placerat i Nyhemsskolan matsal och invigdes 2018. Verket inhyser många små detaljer som du bara ser om du går riktigt nära.
 • Eka av Ann-Charlott Fornhed

  Eka är inköpt för att synliggöra Fogelstadgruppen och deras intentioner och värderingar. Det är placerat utanför Kulturhuset Ängeln och invigt 2017.
 • Försök att lägga ett äpple på ett bord av PG Thelander

  Verket är placerat i Julita, intill Almgårdens vård- och demensboende. Invigt 2017.
 • Talking forest av Henrietta Kozica

  På Bondegatan i Katrineholm hittar du det offentliga konstverket Talking forest av Henrietta Kozica. Muren symboliserar ett frö som fick gro. Ett tankefrö från Ingrid Sundqvist som växte upp till en hel värld.
 • Liten snigel av Per Agélii

  I stadsparken kryper Liten snigel av Per Agélii i gräset.
 • Glowing Home

  Konstverket Glowing Home av Tina Frausin hittar du i Sveaparken.
 • Hemljus

  Konstverket Hemljus av Mikael Richter och Karen Froede var en del av projektet Ljusare konst – tryggare stad.
 • Varje dag

  Konstverket Varje dag av Merja Puustinen och Andy Best var en del av projektet Ljusare konst – tryggare stad.
 • På väg/On your way

  Konstnär är Pia Hedström. Titel på väggestaltningen är, På väg/On your way. Verket lyser på kvällar och nätter. Placering är Lokstallets fasad på Östermalmsgatan. Invigd år 2014.
 • You and me forever

  Konstnärerna är Andy Best och Merja Puustinen. Konstverket, You and me forever, är tillverkat av ett uppblåsbart material. Flyttbar, ingen fast placering. Inköpt 2014.
 • Änglaspel

  Konstnär är Kent Karlsson och konstverket, Änglaspel, är gjort i utskuren plåt. Placering är i mitten av Talltullsrondellen. Invigdes 2014.
 • Motorisk Scenografi

  Konstnärer är Annika Oskarsson och Thomas Nordström. Konstverket, Motorisk Scenografi (i folkmun: De vandrande husen) är gjord av metall med tak och väggar i aluminium. På natten lyser de. Invigning 2013.
 • Boogie & Voggie spot

  Konstnär är Kent Karlsson. Konstverket är gjutet i glasfiber och är placerad utanför den östra sidan av Lövåsgården, mellan Vallavägen och Stockholmsvägen. Invigdes år 2013.
 • Blazon 1

  Konstnär är Linda Bäckströms. Verket är gjutet i aluminium och placerad på väggen strax innan Lövåsgårdens västra entré. Mellan Vallavägen och Stockholmsvägen. Invigdes år 2013.
 • Lösvåsgården

  Konstnärer är Kent Karlsson, Linda Bäckström, Hanna Beling, Anna Svensson, Pia König och Tina Frausin. Placering är Lövåsgårdens vård-, demens- och korttidsboende. Invigdes 2013.
 • Galago

  Konstnär är Hanna Beling. Konstverket, Galago, är gjort i brons och placerad på en stolpe i stadsparken. Invigdes år 2013.
 • Blåklockan, nattbild. Foto: Hanna Rasmussen

  Blåklockan

  Konstnär är Niklas Mulari. Konstverket, Blåklockan, är placerad i Lövåsrondellen, Stockholmsvägen/Videvägen. Invigdes år 2009.
 • Fru Krokodil. Foto: Truls Olin

  Fru Krokodil

  Konstnär är Eric Langert. Konstverket, Fru Krokodil, är tillverkat av bildäck och är placerad i vattenbrynet i Stadsparken (under sommaren). Invigdes år 2010.
 • 3 Malanganer

  Konstnär är Lenny Clarhäll. Konstverket är tillverkat i stål och placeringen är Djulökorset, korsningen Vasavägen/Norrköpingsvägen. Invigdes år 2011.
 • Tre strutsar – i väntan på

  Konstnär är Pär Gunnar Thelander. Konstverket, Tre Strutsar-i väntan på, är gjord i brons. Placering är mellan Storgatan och Postgatan, i Järnvägsparken, nära järnvägsstationen. Invigd 2012.
 • Kreaturstorg, foto: Hanna Rasmussen

  Kreaturstorg

  Konstnär är Monika Gora. Konstverket, Kreaturstorg, är gjord i glasfiber och lyser om natten. Placering är i Stadsparken, Djulögatan/Eriksbergsvägen. Invigdes 2008.
 • Skär i luften, Foto: Truls Olin

  Skär i luften

  Konstnär är Charlotte Öberg-Bakos. Konstverket, Skär i luften, är placerad i Backavallsrondellen, Stora Malmsvägen/Västgötagatan. Invigd 2008.
 • Konstverket Dansande flickor

  Dansande flickor

  Konstnär är Axel G Wallenberg. Verket är placerat i entrén till Tallåsaulan, Läroverksgatan/Linnévägen. Gåva 2009.
 • Hjalmar Branting

  Konstnär är Carl Eldh. Minnesskulpturen är gjord i brons och placerad vid korsningen Drottninggatan/Djulögatan. Inköpt 1938
 • Strandbild I och II

  Konstnär är Ulf Trolle-Lindgren. Konstverken, Strandbild I och II, är två reliefer i terrakotta och invigdes år 1978. Placeringen är i Katrineholms simhall.
 • Boggi

  Konstnär är Bo Lindholm. Konstverket, Boggie, är placerat mellan centrum och de norra stadsdelarna i gång- och cykeltunneln under järnvägen. Invigdes år 1996.
 • Spår i tiden – hjulet och de förflutnas små fossil

  Konstnär är Anna Berglind-Mörlid. Konstverket, Spår i tiden-hjulet och de förflutnas små fossil, är placerat i tunnel under järnvägen (kallad Lövatunneln). Invigd 1996.
 • Strömplan

  Uta Jacobs är konstnären bakom den konstnärliga utsmyckningen i form av stenläggning och stenskulpturer längs Strömplan och Köpmangatan. Invigdes 1996.
 • Växande form

  Växande form är en väggutsmyckning i brons/granit skapad av Bo Olls. Verket är placerat på Stortorget i hörnet av Köpmangatan och Drottninggatan och köptes in 1992 av Katrineholms Husbyggen.
 • Solsken på grå sten

  Konstnär är Liselotte (Lotti) Ringström. Konstverket, Solsken på grå sten, är gjord av sten och järn. Placering är på innergården av fastigheten i kvarteret Kamelen. Inköpt 1987 av fastighetsbolaget EMAB.
 • Igelkottfamilj

  Konstnär är Göran Lange. Konstverket, Igelkottsfamilj, är gjort i svartlackerat smidesjärn. Placerad på fasaden till Igelkottens servicehus och vårdboende, Drottninggatan/Tegnervägen. Inköpt 1982.
 • Genombrytning

  Konstverket, Genombrytning, är skapat av Åke Lagerborg och tillverkat i rostfritt stål. Verket är placerad utanför Duveholms simhall, Västgötagatan/Backa Hage. Inköptes år 1979.
 • Tummen

  Konstnär är Axel Nordell. Konstverket, Tummen, är tillverkat i glasfiberlaminat och placerad i Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset. Inköpt 1979.
 • Helena

  Konstnär är Marylyn Gierow. Verket är av brons och placeringen är i Stadsparken. Inköpt år 1975.
 • Blomster

  Konstnär är Barbro Lindh. Konstverkets material är emalj och det är placerat i Duveholmshallens simhall, Västgötagatan/Backa Hage. Inköptes 1978.
 • Fiskar

  Konstnär är Ulf Trolle-Lindgren. Verket är gjort av kopparplåt och placerad i Duveholmshallens simhall, Västgötagatan/Backa Hage. Invigdes år 1978.
 • Fölet

  Konstnär är Sven Frick. Konstverket är gjutet i brons och placerat i Stadsparken, Hantverkargatan/Djulögatan. Inköpt år 1964
 • Vårflickan

  Konstnär är Edvin Öhrström och konstverket är gjort i brons. Titeln är Vårflickan och konstverket är placerat i Valla vid korsningen Köpmangatan/Storgatan. Verket är gjort 1967.
 • Elva år

  Konstnär är David Wretling. Konstverket, Elva år, är gjort av brons och placerad i korsningen Tegnérvägen/Kungsgatan. Inköpt år 1961.
 • Myrägg och insekter

  Konstnär är Knut-Erik Lindberg. Konstverket, Myrägg och insekter, är av brons och placerad på Sandbäcksskolans skolgård. Inköpt 1960.
 • Från fall till fall

  Konstnär är Arne Jones. Verket, Från fall till fall, är tillverkat av koppar och placerat intill Gröna Kulle, korsningen Djulögatan/Eriksbergsvägen. Inköpt år 1959.
 • Gustav Robert Grönkvist

  Konstnär är Hedda Grönkvist. Verket är av brons och placerad vid Gröna Kulle, Stadsparken, nära korsningen Djulögatan/Hantverkargatan. Inköpt 1956.
 • Per Albin Hansson

  Konstnär är Ture Jörgensen. Konstverket är gjord i bronsrelief på granit. Placering är utanför Folkets Hus, längs Djulögatan. Inköpt av Folkets Husföreningen 1952.
 • Färgglädje

  Konstnären är Francesc Taltavull. Konstverket, Färgglädje, är av emalj. Placeringen är vid parkeringen Köpmangatan/Fabriksgatan
 • August Kullberg

  Konstnär är Stig Månsson. Porträttbysten, August Kullberg, är gjuten i brons och placerad i Järnvägsparken, Storgatan/Bievägen. Porträttbysten avtäcktes den 30 maj 1959.
 • Carl Fredrikssons minnesplatta

  Konstnär är Carl Bergström. Carl Fredrikssons minnesplatta finns att beskåda vid infarten till parkeringen Köpmangatan och Fabriksgatan.
 • Klot på kub

  Konstnär är Rickard Wall. Konstverket, Klot på kub, är en skulptur i handhuggen granit. Placering vid Köpmangatan/Fredsgatan/Vasavägen. Den tillverkades 1934-35.
 • Materialisten och hans materia, idealisten och hans tomrum

  Konstnär är Hans Bartos. Konstverket, Materialisten och hans materia, idealisten och hans tomrum, är gjord i trä och placerat uppe i taket i Duveholmshallens entré. Vid Västgötagatans ände. Invigdes 1978.
 • Staty Morgon, foto: Håkan Stenström

  Morgon

  Konstnär är Axel Wallenberg. Konstverket, Morgon, är av brons. Placering är i Stadsparken, Djulögatan/Eriksbergsvägen. Invigd 1947.