Fjärrlån

Fjärrlån är lån av böcker från andra bibliotek. Om boken du vill låna inte finns på något av Katrineholms bibliotek kan du önska att vi lånar boken från ett annat bibliotek.

Att tänka på innan du fjärrlånar:

  • Det är gratis att göra ett fjärrlån men vi tar ut en avgift på 25 kronor om du inte hämtar ut boken eller avbeställer boken så sent att den redan hunnit komma.
  • Lånetiden bestäms av det bibliotek som lånar ut boken. Lånetiden kan variera från 14 dagar till 28 dagar. Böcker som ofta efterfrågas har ofta kort lånetid. Observera att det alltid är det långivande biblioteket som bestämmer lånetiden. Tänk på att lånetiden kan kortas om det blir kö. 

 

Såhär gör du:

  • Kontrollera först att boken du vill låna inte finns här i Katrineholm.
  • Om boken inte finns i Katrineholm mailar du ditt önskemål till biblioteket@katrineholm.se

 

Hur lång tid tar det?

  • En fjärrlånebeställning syns inte direkt på ditt bibliotekskonto. Den syns först när vi har gjort beställningen. Efter det tar det ungefär en vecka innan boken är här.

 

Omlån och förlängd lånetid:

  • Vill du låna om boken hör av dig till oss innan lånetiden går ut så hjälper vi dig.
  • Om du har behov av att låna boken en längre tid rekommenderar vi att du köper boken eller lånar direkt från din högskola. Det är vanligt att en del kurslitteratur inte alls går att låna eftersom efterfrågan är mycket större än tillgången.

 

Mer om fjärrlån:

  • Kursböcker och annat studiematerial kan vara svåra att fjärrlåna. Kontakta i första hand biblioteket på din skola eller högskola/universitet för att få hjälp.
  • Artiklar ur tidskrifter går att beställa, men själva tidskriften i sin helhet går inte att låna in. Om du studerar kan du i första hand få hjälp med artiklarna på ditt bibliotek på din skola, högskola/universitet.
  • I regel fjärrlånar vi inte uppsatser, avhandlingar och rapporter med mera som finns i fulltext (gratis) på internet.

Sök och logga in i bibliotekskatalogen

Katrineholms bibliotekskatalog