MerÖppet

Bild på en nyckel

Nu kan du använda Kulturhuset Ängeln utanför våra bemannade öppettider, varje dag klockan 6-22. Vi kallar det MerÖppet. Under MerÖppet är du på egen hand i lokalerna, som är obemannade. 

För att kunna använda MerÖppet behöver du:

  • Ha fyllt 18 år. 
  • Registrera dig och med bankId godkänna avtalet i vår e-tjänst. Har du inte bankId får du skriva på ett avtal på Kulturhuset Ängeln.
  • Hämta ut din nyckelbricka på Kulturhuset Ängeln inom 4 veckor.


Registrera dig för MerÖppet

 

Hur fungerar det?

Att komma in

Sätt nyckelbrickan mot dosan vid ytterdörren som är närmast Katrineholms konsthall, tryck in din personliga kod. Dörren låses upp och öppnas automatiskt.

Du får inte släppa in någon annan person. Undantag gäller för att som målsman ta med sig egna barn. Märker du att någon person följer med dig in i lokalen är du skyldig att meddela oss detta.

Brickan och koden är personliga och får aldrig lämnas ut eller förvaras tillsammans. Förkommen nyckelbricka ersätts med 300 kronor.

Notera var nödutgångar och brandsläckare är belägna vid ditt första besök på kulturhuset.

 

När Kulturhuset Ängeln stänger

En kvart före ordinarie stängning kommer ett meddelande om att det är dags att avsluta dina ärenden och lämna huset alternativt logga in med MerÖppet om du vill stanna.

MerÖppet slutar klockan 22 alla dagar och du kommer att bli ombedd att lämna lokalen i god tid. När du lämnar Kulturhuset Ängeln måste du igen använda din nyckelbricka och kod för att öppna dörren och gå ut.

Larmet går på klockan 22, då ska lokalen vara utrymd. Om du som besökare dröjer dig kvar i lokalen blir du ersättningsskyldig vid utlöst larm.

 

Skötsel och säkerhet

Besök under Meröppet sker under eget ansvar. Kom ihåg att det här är ditt kulturhus och att vi alla hjälps åt att hålla det rent och snyggt.

Ditt besök under Meröppet registreras i kommunens låssystem, vilket innebär att det går att spåra vid eventuell skadegörelse, stöld eller om obehöriga vistats i lokalen.

Respektera andra besökare och ha en trevlig ton under ditt besök.

Vi förbehåller oss rätten att bryta detta avtal i de fall då du som besökare inte följer ovanstående uppföranderegler.

Om du glömt din pinkod behöver du besöka Kulturhuset Ängeln för att skapa en ny.

 

Låna, lämna och hämta reserverade böcker och använda datorer

För att kunna låna böcker och använda datorerna behöver du ha en pinkod knuten till ditt lånekort.

Du lånar och lämnar tillbaka böcker och filmer i automaterna. Följ instruktionerna på skärmen. Kontrollera att dina titlar visas på skärmen. Om du vill kan du skriva ut ett kvitto. Texten på skärmen talar om var du ska ställa böcker du lämnar tillbaka. Böcker som är klara att hämta står på hyllan med reserverade böcker. De står sorterade på den aviseringskod du har fått med ditt reservationsmeddelande. När du har hittat dina böcker, måste du låna dem i automaten.

Datorerna kan bokas och användas med ditt lånekort. I dagsläget har vi ingen möjlighet att erbjuda utskrift under MerÖppet, men vi arbetar på att lösa det.

Du kan ha avgifter upp till 149 kronor på ditt lånekort, vid högre belopp måste du reglera avgiften för att kunna låna i automaten eller boka en dator. Detta kan du göra under våra bemannade öppettider.

Kulturförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*