Stöd vid psykisk ohälsa

Det är vanligt att må dåligt

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra.

Personer med psykisk ohälsa kan få stöd av kommunen. Målgruppen är 18 till 65 år.
Utgångspunkten för insatserna är att alla har rätt till inflytande över sitt eget liv. Stödet och hjälpen i boendet och i den dagliga tillvaron utformas efter individuella behov och önskemål.

Akut hjälp - ring 112

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Råd om vård - ring 1177

Du kan ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177  du vill veta mer om vilken hjälp du kan få.

Att söka psykiatrisk vård i Sörmland

Om du mår dåligt i själen, är mobbad, stressad eller behöver hjälp med ett annat problem kan du få hjälp. Beroende på hur gammal du är kan du få hjälp från olika håll. 

I "Guide för personer med psykisk ohälsa” hittar du information om vilka stödinsatser som finns för vuxna personer med psykisk ohälsa.
Där hittar du också telefonnummer och e-postadresser. Se länk i högerspalten

Barn och ungdomar

Småbarn, 0-6 år kan få hjälp av barnavårdscentralen.
Barn och ungdomar mellan 0-17 år kan få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Landstinget 
Skolungdomar kan prata med skolsköterskan eller skolans kurator (elevhälsan).
Tonåringar kan få hjälp av ungdomsmottagningen.
Ungdomar från 18 år kan vända sig till vuxenpsykiatrin i landstinget.

Social beredskap efter kontorstid och på helger

Till social beredskap kan du vända dig vid akuta sociala problem när socialtjänsten är stängd, efter kontorstid 8-16.30 och på helger.

Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS alarm på telefonnummer 08-454 29 48.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

LSS-handläggare
Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
568 65 (födda dag 1-10)
48 81 27 (födda dag 11-20)
568 93 (födda dag 21-31)
Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*