Bli god man - Du kan göra skillnad

Illustration av olika människor i olika åldrar

Har du funderat på att hjälpa en medmänniska, ung, gammal eller ensamkommande flyktingbarn som inte kan ta vara på sina rättigheter? Då kanske du kan tänka dig att bli god man.

Just nu söker vi fler gode män

Vill du veta mer vad en god man gör? Du är välkommen till vår informationskväll för att veta mer.
Tid:  måndag den 17 september kl.18.00, 2018 
Plats: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1
Föranmälan krävs till: overformyndaren@katrineholm.se
Vi vill ha din anmälan senast den 14 september.

Vad innebär uppdraget att bli God man?

Uppdraget som god man är ett förtroendeuppdrag. Du får samhällets förtroende att förvalta en annan människas ekonomi och på andra sätt bevaka dennes rättigheter.

Uppdraget är både utmanande och lärorikt och du kommer att göra stor skillnad för din huvudman. Förutom känslan av att ha hjälpt en medmänniska får du ett mindre arvode en gång om året.

Vad erbjuds du som God man?

Du kommer att erbjudas utbildning i ditt uppdrag. Överförmyndaren med personal finns som stöd för dig men du har det yttersta ansvaret för ditt uppdrag. 

Du har rätt till ersättning för ditt uppdrag. Ersättningens storlek är beroende på uppdragets omfattning. Det brukar vara cirka 5000 - 10 000 kronor per år. I uppdraget för ensamkommande barn ligger ersättningen på cirka 2000 kronor i månaden.

Vad krävs av dig som vill bli God man?

Du ska vara intresserad av att hjälpa en annan människa.

Du ska vara ostraffad och ha ordning på din egen ekonomi.

Du ska årligen redovisa hur du har skött din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Redovisningen ska lämnas in innan 1 mars varje år.

Kontaktuppgifter  

Välkommen att ta kontakt med överförmyndaren för att få veta mer om vad uppdraget innebär.

Överförmyndare Christin Hagberg
Telefon: 0150 - 578 85
E-post: overformyndaren@katrineholm.se

Blankett för intresseanmälan om att bli God man

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*