Överförmyndaren

Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över gode män och förvaltare samt förmyndare.

Överförmyndaren kan ge upplysning om vilka handlingar som krävs vid ansökan och vad ett godmanskap eller förvaltarskap innebär. Det är tingsrätten som i de flesta fall fattar beslut om anordnande av godmanskap och förvaltare.

Den som har behov av ett Förvaltarfrihetsbevis begär detta hos överförmyndaren genom att lämna in ett personbevis för den aktuelle personen.

Överförmyndaren har rätt att besluta om skärpande föreskrifter, till exempel spärr på bankkonto, om det finns skäl att tro att barns tillgångar används för annat än barnets bästa.

Tillsynsmyndighet för överförmyndaren är Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontaktuppgifter överförmyndaren

Katrineholms Kommun
Överförmyndaren
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

Telefon: 0150-578 85
Fax: 0150-571 93
E-post: overformyndaren@katrineholm.se

Överförmyndare
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 85
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Överförmyndare
* = Obligatorisk uppgift
*

Öppettider

Överförmyndarens expedition är öppen varje helgfri vardag klockan 9-12. Övriga tider bokas via telefon.

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1.