7 mars 2018

Namnbyte på vård- och omsorgs-förvaltningens kontaktvägar

Telefonlinjerna Handikappomsorgen direkt och Äldreomsorgen direkt byter nu namn till Vård och omsorg Direkt.
Telefonen riktar sig till alla som har frågor om vård och omsorg

Telefonnumret är 0150-48 80 30 och telefonen är bemannad vardagar 8-12 och 13.30-16.00.

Det är samma telefonnummer som tidigare gick till Äldreomsorgen Direkt.

Det nummer som förut gick till Handikappomsorgen direkt är omkopplat till Vård och omsorg Direkt.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*