30 augusti 2018

Lättare för äldre att få hemtjänst i Katrineholm

Från och med lördagen den 1 september kan äldre i Katrineholm söka vissa hemtjänstinsatser genom förenklat beslutsfattande. Det innebär att de som ansöker om insatserna inte behöver gå igenom en fullständig utredning innan de får beslut från kommunen.

– Detta kan öka tryggheten för kommunens invånare då vi ibland ser att många äldre borde ansökt om hjälp och stöd från kommunen tidigare för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt. Förhoppningsvis blir det också enklare att ta steget att ansöka om ytterligare insatser den dagen det behövs, säger Ulrica Truedsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

Från 1 september 2018 kan äldre få följande stöd och hjälp i hemmet genom förenklade beslut.

  • Matdistribution och trygghetslarm för personer över 67 år.
  • Hemtjänst service, i form av städ och tvätt till en omfattning av högst sju timmar per månad till personer över 67 år.
  • Hemtjänst service, i form av städ, tvätt, inköp och promenader till en omfattning av högst 15 timmar per månad till personer över 80 år.

Från och med den 1 januari 2019 kan personer över 67 år även få följande stöd och hjälp i hemmet genom förenklade beslut.

  • Hemtjänst omvårdnad, i samband med att personen kommer hem från sjukhus och som tidigare inte har haft hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser. Denna insats kan maximalt vara tre timmar per dag under högst tre dagar då en ny bedömning ska göras för att utreda behov av fortsatta insatser.

Fakta om förenklat beslutsfattande av vissa hemtjänstinsatser för äldre

Den 7 juni 2018 beslutade vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun att göra det enklare för äldre att få hemtjänst.

För att kunna få förenklat beslut för hemtjänstinstaser ska personen uppfylla följande kriterier:

  • Uppfyller kriterierna för ålder
  • Folkbokförd i Katrineholms kommun
  • Bor i ordinärt boende
  • Själv kan besluta, planera samt följa en genomförandeplan.
  • Om sökanden är maka, make eller sambo ska båda uppfylla ovan fastställda kriterier.

Förenklade beslut är inte möjliga att överklaga.

Om sökanden behöver andra insatser än vad som ingår i förenklat beslut har sökanden rätt att söka om utökade insatser. Vid behov av utökade insatser utreder kommunens biståndshandläggare personen individuella behov.

Katrineholms kommun inför förenklat beslutsfattande på försök till och med augusti 2019 och ska utvärderas.

Det har blivit möjligt att förenkla handläggningen av ansökningar i och med att Regeringen beslutat om en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen i maj 2018.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*