5 mars 2018

Ingen utdelning ur vård- och omsorgsnämndens fonder/stiftelser 2018

På grund av av de låga räntorna så finns det inga pengar att dela ut ut vård- och omsorgsnämndens fonder/stiftelser. 

Det är därför inte möjligt att söka fondmedel år 2018.

Vid frågor kontakta Mona Kjellström, vård- och omsorgsförvaltningen 0150-578 14

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*