7 december 2017

Nöjda brukare i Katrineholm

I Katrineholm är brukarna trygga och nöjda med hur de blir bemötta av kommunens medarbetare. Detta visar årets resultat av Socialstyrelsens undersökning, Så tycker äldre om äldreomsorgen.

Det är roligt att de äldre är nöjda med den omsorg de får.  Det visar att medarbetarna gör rätt saker. Hela 97 procent svarar att de får ett gott bemötande av personalen på Särskilt boende och 99 procent svarar att de får ett gott bemötande av hemtjänsten. Det är verkligen fantastiskt, säger Ulrica Truedsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

Nöjda äldre i Katrineholm

Generellt är Katrineholmarna mer nöjda med äldreomsorgen än vad man är i riket och länet. Resultatet visar bland annat på att:

  • 72 procent är nöjda med aktiviteterna på särskilt boende (64 procent i riket)
  • 69 procent uppger att de har möjlighet att kommat ut från särskilt boende (58 procent i riket). 
  • 88 procent har förtroende för personalen på särskilt boende (86 procent i riket)
  • 88 procent känner sig trygga hemma med hemtjänst (86 procent i riket)
  • 93 procent har förtroende för personalen i hemtjänsten (91 procent i riket)
  • 85 procent upplever att personalen har tid att utföra sitt arbete i hemtjänsten (82 procent i riket).

- De goda resultaten är ett kvitto på det arbeta som vård- och omsorgsförvaltningen medarbetare gjort med äldreomsorgens nationella värdegrund, säger Ulrica Truedsson. 

Fortfarande är det många som känner sig ensamma på särskilt boende. Men de som bor på särskilt boende i Katrineholm känner sig mindre ensamma än i övriga riket.

-Vi jobbar med aktiviteter och för att det ska hända mer på helgerna. Men många är också ensamma i livet när man blir äldre och det är inte lika enkelt att åtgärda, säger Päivi Kabran, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Utvecklingsområden

Så tycker äldre om äldreomsorgen visar även på utvecklinsområden inom äldreomsorgen.

- Vi vill förbättra möjligheten till utevistelse för de som bor på särskilt boende. Under 2018 kommer målet vara att erbjuda utevistelse varje dag. Vi arbetar även med att omsorgens ska vara ännu mer individuell med hjälp av välfärdsteknik. Vi måste också göra det mer känt för boende och anhöriga hur de kan lämna synpunkter på verksamheten, säger Päivi Kabran.

– Inom hemtjänsten varierar resultaten mellan olika enheter och under 2018 kommer vi att arbete med goda exempel från verksamheten för att höja nivån generellt. Ett tydligt förbättringsområde är att meddela brukarna när det blir förändringar i planeringen, säger Päivi Kabran.

 

Här hittar du samtliga resultat från: Så tycker äldre om äldreomsorgen 2017

För mer information kontakta:

Ulrica Truedsson
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun
0150- 571 66

Päivi Kabran
Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms Kommun
0150- 578 20

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*