Vad tycker du om socialtjänsten?

Nu kan du tycka till om Socialförvaltningens arbete! Mellan 4-29 september kan du som besöker socialförvaltningen eller får hembesök svara på frågor i en enkät om din upplevelse av;

  • bemötande
  • delaktighet
  • förändring
  • information
  • tillgänglighet

Enkäten tar max några minuter att svara på (kryssfrågor).

Enkäten riktar sig till dig som är brukare (det vill säga tar del av stöd) inom ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård samt social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt) där du som är vårdnadshavare eller ungdom, 13 år eller äldre får svara på frågor.

Du är anonym och det är frivilligt att delta. Det betyder att dina svar inte kan härledas tillbaka till dig som enskild person. Enkäten finns tillgänglig på åtta språk; svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

Resultatet kommer att presenteras på www.katrineholm.se samt till politiker, socialförvaltningens ledning och medarbetare. Resultatet är tänkt att bidra till verksamhetsutveckling och förbättring av kvalitén för brukarna.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*