Barn, ungdom och familj

Barn och kanin, foto: Johan Nygren

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. I FN:s barnkonvention står inskrivet att barn och ungdomar har rätt till ett gott liv.

Den generella inriktningen är att alla så långt som möjligt ska erbjudas hjälp på hemmaplan och i det egna nätverket. Barnets behov ska stå i centrum.

Barnahus

På Barnahus erbjuds en trygg och barnvänlig miljö för barn upp till 18 år som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott. Barnet står i centrum för myndigheternas utredningar och barnet och dess familj får det krisstöd de behöver. Vill du läsa mer om Barnahus klicka på länken i högerspalten.

Alex besöker socialtjänsten

Klicka på bilden och se filmen om när Alex besöker socialtjänsten.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*