22 december 2016

Antagna detaljplaner 2016

Under året 2016 har följande detaljplaner antagits i kommunen och vunnit laga kraft.

Detaljplan för Åsgatan, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun, laga kraft 12 jan 2016. (Ny bostadsbebyggelse)

Detaljplan för Skogsborgsskolan, fastigheten Trädgårdsmästaren 1 m.fl. Katrineholms kommun, laga kraft 12 jan 2016. (Nybyggnad av förskola)

Detaljplan för del av kvarteret Nejlikan, fastigheten Nejlikan 13, Katrineholms kommun, laga kraft 31 mars 2016. (Mindre ändring av plan)

Detaljplan för Forssjökvarn, del av fastigheterna Eriksberg 1:1–76:1, 78:1 - 93:1 samt Forssjökvarn 1:1 m.fl, Forssjö, Katrineholms kommun, laga kraft 19 april 2016. (Nya villatomter och förskola)

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Kontaktpersoner

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109