24 juli 2018

Nu startar ombyggnationen av Drottninggatan

Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan. Ombyggnationen startar under vecka 37 och planeras vara färdig under vintern 2018.

Gångfartsområde

På Drottninggatan kommer sträckan Djulögatan - Tegnérvägen att byggas om till ett gångfartsområde. På ett gångfartsområde får fordon endast köra i gångfart, och fordon har väjningsplikt mot gående. Här kommer trottoarerna att breddas och nya cykelparkeringar införas. Det kommer även bli parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, tillsammans med nyplanterade träd. 

Tegnérvägen-Linnévägen

På den här sträckan kommer det fortfarande att vara en vanlig gata och där hastigheten är reglerad till 40km/h.

  • På gatans östra sida kommer trottoaren att breddas och kompletteras med cykelbana. Cyklisterna kommer sedan att ledas in till det nya gångfartsområdet och ut på samma yta som övriga fordon. 
  • På gatans östra sida anläggs en kantstensparkering med plats för 6 bilar, samt planteringsytor med perenner och/eller låga buskar och träd.
  • Gatans västra sida kommer att se ut som den gör idag, förutom att parkeringsplatsen väster om Drottninggatan får en ny entré. Den gamla in- och utfarten mot Tegnérvägen sätts igen och ersätts med en gräsyta. 

Mer information

Läs mer om ombyggnationen av Drottninggatan

Se aktuell trafikinformation i Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Håkan Stenström
Telefon: 0150 - 577 31
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*